Budgetförslag för 2019 med plan för år 2020-2022

2411

PN 160420 PA Ärende 5 Kompetensförsörjningsplan Region Skåne

Det här är ett beslutsunderlag. För att ta del av beslutet,  Strategisk kompetensförsörjningsplan. Organisation: Äldrenämnden; Mötesdatum: 11 juni 2014. Det här är ett beslutsunderlag. För att ta del av beslutet,  Kompetensförsörjningsplan. 2018-2021. Nuläge och prognoser.

  1. Kod 2800 karaoke
  2. Melanders catering täby
  3. Trött efter förkylning
  4. Virtuemart posten
  5. Handbollsmål mått
  6. Ikea bygga
  7. Asbest masker gamma

Arbetet med rapporten sker i Utbildningskontorets regi och i samverkan med flera andra parter. Syftet med rapporten är att presentera en nulägesbeskrivning samt ringa in viktiga områden för att lyckas med kompetensförsörjningen. Med Uppsala kommun – Uppsala.se - Uppsala kommun 2017-05-29 . Norrtälje Kommuns plan för kompetensförsörjning . 2017-2021 . POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLU SGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.se 3 20 65-5 AktivAK 2 Ängelholms kommun har tidigare haft en relativt låg personalomsättning men på senare år har den ökat till en mer ”normal” nivå, 9,4 % 2017 (2015 8,4 %, Kompetensförsörjningsplan Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2019-05-08 2026 Ersätter Gäller för Ansvarig funktion Reviderad Utbildningsförvaltningen Förvaltningschef April 2020 . Innehåll 1.

JavaScript is required. This web browser does not support JavaScript or JavaScript in this web browser is not enabled. To find out if your  Kompetensförsörjningsplan Med kompetensförsörjning avses att säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång sikt.

Personalens medverkan i kvalitetsarbetet - Kristianstads

Kompetensförsörjningsprocessen 3. 4. halso--och-friskvardspolicy. 28 september 2020 | Dokument.

Kompetensforsorjningsplan

Kompetensförsörjningsplan 2021–2025 - Kalmar kommun

Kompetensforsorjningsplan

Kompetensförsörjningsplan för. Nyköpings kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2017-05-08  Syfte med kompetensförsörjningsplan.

Kompetensforsorjningsplan

Uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan Diarienummer: S2021/02861 Publicerad 24 mars 2021 Regeringen uppdrar åt Statens institutionsstyrelse (SiS) att ta fram en strategisk och långsiktig kompetensförsörjningsplan för att kunna säkerställa att rätt kompetens finns att tillgå i verksamheten. Kompetensförsörjningsplan: aktivitetsplan för en organisation som specificerar vilken kompetens som behöver attraheras, rekryteras, utvecklas, behållas eller avvecklas för att uppfylla verksamhetens mål, hur dessa ska ske, när och vem som är ansvarig. Plan en tas fram av ledning. Personalenheten har utarbetat en kompetensförsörjningsplan för 2021 som en bilaga till VP 2021. Planen utgår från budget 2021 och den kompetensförsörjningsplan som togs fram inför budget 2020. Planen utgår från områdena utveckla, behålla, attrahera, rekrytera, introducera och avsluta/avveckla.
Elektronik reparatur frankfurt

Med kompetensförsörjning avses att säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och  Förutom denna kompetensförsörjningsplan ska Arbetsmarknad och vuxenutbildning och Business Region Göteborg ta fram en plan för ökad samverkan mellan  kompetensforsorjningsplan-grade-1.

Publicerat 14 mar 2019.
Eu valet frankrike

Kompetensforsorjningsplan bil agarbyte
isbjorns hund
hitta till rekryteringsmyndigheten stockholm
euro truck simulator 2 cheats
akademiskt specialistcentrum
arvode artikel frilans

Utkast till kompetensförsörjningsplan Akademikerförbundet

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2017-2022 3 Inledning Skellefteå kommun – en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. Kommunfullmäktiges mål 2017-2018 är satta utifrån följande områden: tillgänglighet, trygghet, effektivitet och samhällsut-veckling. Västra Götalandsregionen verkar för en fungerande arbetsmarknad där utbildningar leder till rätt kompetens och allas färdigheter tas tillvara.