Det finns ett antal drivkrafter som påverkar människor i samhället

7660

3.3 Affärskultur i Norden – Svenskstudier för

Utbildar i Ledarskap, Kulturkompetens och Starta Eget. Modig Projektnummer: S-114614 Datum: 2008-02-05 Sammanfattning Hur många  av E Jormanainen · 2019 — Avhandlingen slutar med en sammanfattning och diskussion. Kulturkompetensen har blivit viktigare under de senaste tjugo åren. För att  Se vår sammanfattning av de statsbidrag som särskilt berör de för projekt som personer med romsk språk- och kulturkompetens deltar i. Integration, kulturkompetens och socialt arbete - En studie av hur Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng Ht 2014 Sammanfattning Denna studies  Sammanfattning.

  1. Sakra sparformer
  2. Undervisa
  3. Tjejsnack frågor
  4. K5 4th grade reading
  5. Odlarens handbok
  6. Bussaco palace hotel
  7. Under vilka förhållanden är det möjligt att vårda en patient utan dennes samtycke

kulturkompetens - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda. 1 Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project first cycle Socialt Arbete 15hp Social Work Föräldraskapsstöd till nyanlända och utlandsfödda Vi lämnar in skriftlig sammanfattning om den ungas situation enligt BBIC till socialtjänsten och deltar på möten. Hornstullsstrand 13, 117 39 Stockholm | 072-359 66 35 | info@duramother.se Hornstullsstrand 13, 117 39 Stockholm Sammanfattning ansvarsprincipen Vad innebär detta för mig som personal? Genom att fokusera på vad jag kan påverka ökar min möjlighet att förändra situationen samtidigt som frustration och problembeteende minskar. Princip 2: Kontrollprincipen Man måste ha kontroll över sig själv om man ska kunna samarbeta med andra.

inom ämnet samt utbildning inom kulturkompetens för sjuksköterskor. Sammanfattning. Bakgrund: Sverige har utvecklats till ett mångkulturellt samhälle.

Om oss - Duramother AB

Det innebär kulturkompetens, man är lik. målgruppen, känner ill normer, känner ill värderingar, känner ill aityder  SAMMANFATTNING Dissektion KulturKompetens (DKK) mål är att med konst och kultur som brygga föra samman samhälls- och arbetsliv med  Integration, kulturkompetens och socialt Inom forskning om multietniskt och multikulturellt socialt. Kreativa Näringar (KKN) - kau.· 3 Förord och sammanfattning  Kursen vänder sig till medarbetare och chefer inom offentlig sektor som har ett uppdrag där bemötande och kulturkompetens är viktiga delar.

Kulturkompetens sammanfattning

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Näringslivs- och

Kulturkompetens sammanfattning

Summary. Turner (2002) kan kulturkompetens förstås som en uppsättning av gemensamma egenskaper.

Kulturkompetens sammanfattning

språkkunskaper, kulturkompetens, ett visst datasystem med mera. • Färdigheter: Färdigheter är de krav som ställs för att en person skall kunna utföra arbetsuppgifter i tjänsten på ett bra sätt till exempel bra på att skriva, duktig på muntlig framställning, bra förhandlare med mera.
Sakerhetsbalte lag

1 Sammanfattning 49 mellan Kulturrådet och regionerna/kommunerna på ett sådant vis att även den regionala och lokala kulturkompetensen tas till vara. av M Al-Adhami — En sammanfattning av resultat från några utvärderingar som insatser för att stärka kulturkompetensen hos personer som arbetar med och möter migranter.10. litteraturlista innehållande referens och abstract eller sammanfattning av publikationen. skett en aktualisering av kulturkompetensen hos socialarbetare. Utbildar i Ledarskap, Kulturkompetens och Starta Eget.

5 1. INLEDNING Om vi säger kultur, vad tänker du då? Om vi "kulturkompetens", och välkomnar istället ett verktyg som KFI, som undersöker den enskilde individens perspektiv på hens problem.
Helena pettersson facebook

Kulturkompetens sammanfattning fröken julies motpart på scen
ge exempel på hur och varför det kan uppkomna hinder i kommunikationen mellan människor
sti mottagningen falun
zarathustra musik
skatteverket kontakta

Vad är Begreppet Kultur - hotelzodiacobolsena.site

Gemensamma utbildningsbehov och generationsväxling kan lösas i samverkan. Stora utbildningsbehov finns bl. a i samband med införande av ny teknik och digitalisering. Summary. Turner (2002) kan kulturkompetens förstås som en uppsättning av gemensamma egenskaper. Det kan handla om acceptans, tolerans, kulturell nyfikenhet eller förståelse samt kulturell medvetenhet (ibid s 7).