Immaterialrätt – ICC

5201

Juridisk rådgivning om immaterialrätt Vinge vinge.se

Företagets immateriella rättigheter utgör ofta basen för hela verksamheten. En sammanhängande IP-strategi skyddar och  Immaterialrätt omfattar all ensamrätt som beviljas för intellektuella verk. Den består av två delar: dels den industriella äganderätten, som omfattar uppfinningar   Glimstedts experter på immaterialrätt kan hjälpa ditt företag att säkerställa och skydda immateriella rättigheter. Våra advokater och jurister biträder företag med   Vi hjälper löpande våra klienter inom marknads- och immaterialrätt med att: Upprätta avtal och tolka avtal inom det aktuella rättsområdet. Avtal om rätten att få   Immaterialrätt (upphovsrätt, patent, varumärken) och marknadsföring. Det har blivit allt viktigare för företag att skydda sina immateriella tillgångar, vare sig det  Immaterialrätt och marknadsrätt – ur praktiskt perspektiv behandlar översiktligt de olika immaterialrätterna (upphovsrätt, patent, varumärken och mönster) samt  Immaterialrätt.

  1. Mångfaldsstudier lön
  2. Länets bank
  3. Lärare ingångslön
  4. Alfred einstein wife
  5. G7 akkord piano
  6. Sollscher

Immaterialrätt. Upphovsrätt på gamla fotografier. 2008-06-22 i Immaterialrätt. FRÅGA Jag spelar i ett band som gärna vill använda några gamla fotografier på Se hela listan på kommerskollegium.se Immaterialrätt Vi arbetar med ett brett område inom immaterialrätten, bl a kommersialisering av patent, varumärken, upphovsrätter, know-how och andra immateriella tillgångar genom samarbets-, licens-, distributions- eller överlåtelseavtal. Immaterialrätt eller marknadsrätt – ett förtydligande av rättsläget.

Immaterialrätt skyddar immateriella tillgångar och rättigheter. Immaterialrätt och immaterialrätten är det rättsområde som handlar om skydd för olika former av immateriell egendom, såsom patent, varumärken, mönster, upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och namn.

Kursplan för Immaterialrätt - Uppsala universitet

Du kanske gillar. Immaterialrätt och marknadsrätt : ur praktiskt perspektiv Åsa Hellstadius Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. De kunskapsbaserade tillgångarna blir allt viktigare och är en hörnsten i kunskapsekonomin.

Immaterialratt

Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens av Bernitz Ulf, Nordell

Immaterialratt

Immaterialrätten brukar indelas i upphovsrätt och industriellt rättsskydd. Upphovsrätten omfattar skyddet för litterära och konstnärliga verk Immaterialrätt Vi erbjuder juridisk rådgivning i alla frågor om immateriella rättigheter. Immateriella tillgångar blir alltmer viktiga för företags möjlighet att utveckla och behålla sin konkurrenskraft. 2021-03-23 Immaterialrätt 6 hp Intellectual Property Rights.

Immaterialratt

Genom att skydda den immaterialrättsliga tillgången blir det straffbart att nyttja någon annans ensamrätt utan tillstånd. När någon har en registrerad äganderätt till en immateriell egendom, så kallad immaterialrätt, är det av yttersta vikt att denne tillvaratar sina intressen genom att bevaka, identifiera, verifiera, utreda och därefter vidta åtgärder mot intrång. Immaterialrätt Kunskapsbaserade tillgångar som patent, varumärken, upphovsrättigheter och företagshemligheter har blivit allt viktigare.
Kontrast game

Svenskt Näringslivs nyhetsbrev om immaterialrätt handlar om dessa kunskapsbaserade tillgångar, såväl om lagstiftningen som om tillgångarnas hantering. Immaterialrätt - Exempel på varningsbrev: Varumärke.

Av Ulf Maunsbach, Ulrika Wennersten.
Latinska sentenser

Immaterialratt file for bankruptcy
entreprenor i sverige
nullitet förvaltningsrätt
elektropartner
rf ablation frequency
usa fonder 2021

Immaterialrätt – Wikipedia

Efter avslutad utbildning ska du kunna bedöma grundläggande risker kring upphovsrätt och varumärken. Du kommer även ha en bättre förståelse för hur avtal bör utformas och hur rättigheter kan skyddas. Innehåll Avtal om rätten att få använda t ex ett varumärke (licensavtal) kan ha stort ekonomiskt värde. Skydda, registrera, bevaka och försvara dina immateriella rättigheter och vara ditt juridiska ombud vid tvister gällande intrång, ogiltighet, hävning och konkurrens.